Retrospektywna analiza i ocena czynników ryzyka wystąpienia zakażenia rany operacyjnej u chorych w podeszłym wieku operowanych w latach 2006−2008 w Oddziale Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Retrospective analysis and evaluation of risk factors connected with wound infection occurrence of elderly patients who underwent surgery between 2006−2008 in the Department of Thoracic Surgery of Hospital of Lung Diseases and Tuberculosis in Bystra

Paweł Rogoziński1 | Krzysztof Bruliński1 | Eugeniusz Malinowski1 | Marek Kucharzewski2

1 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu-Rokitnicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ Paweł Rogoziński, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, Tel./Fax: (33) 499 18 57

Wpłynęło: 27.03.2012

Zaakceptowano: 10.07.2012

Leczenie Ran 2012;9(2):43–49

Streszczenie: W pracy poddano analizie czynniki ryzyka zakażenia rany pooperacyjnej u chorych w podeszłym wieku po operacjach torakochirurgicznych. Badanie obejmowało 104 chorych, u których wykonano torakotomię. Zakażenie rany pooperacyjnej potwierdzone wyhodowaniem patogenów pojawiło się u czterech chorych. Analiza wykazała, że ryzyko zakażenia rany po operacji torakochirurgicznej wzrasta wraz z wiekiem, masą ciała, obniżeniem poziomu białka i ciśnienia parcjalnego tlenu (pO2) oraz podwyższeniem poziomu kreatyniny i AlAT.

Słowa kluczowe: osoby w podeszłym wieku | torakotomia | zakażenie miejsca operowanego

Abstract: In the paper was analyzed the factors of risk regarding the wound infection of elderly patients after thoracotomy surgery. The study included 104 patients who underwent thoracotomy. The wound infection which has been confirmed by the pathogens growth occurred among four patients. The analysis showed that the risk of wound infection after thoracotomy surgery raises with age, body weight, lower level of protein as well as partial pressure of oxygen (pO2) and increased level of creatinine and AlAT.

Key words: elderly people | surgical site infection | thoracotomy