Aminoglikozydy – mechanizmy działania i oporność drobnoustrojów

Aminoglycosides – mechanisms of activity and bacterial resistance

Beata Kowalska-Krochmal | Izabela Dolna | Agata Dobosz

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Beata Kowalska-Krochmal Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 05, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 10.09.2010
Zaakceptowano: 15.10.2010
Forum Zakażeń 2010;1(1–2):1–8

Streszczenie: Aminoglikozydy stale stanowią ważną grupę antybiotyków stosowanych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, szczególnie u hospitalizowanych pacjentów. Decyduje o tym zarówno ich bakteriobójczość, wykazywanie efektu poantybiotykowego, szeroki zakres działania, jak też możliwość skojarzonej terapii z większością innych antybiotyków. Stosowanie aminoglikozydów ogranicza ich toksyczność, brak aktywności wobec beztlenowców, jak też narastanie oporności wśród bakterii. W pracy przedstawiono mechanizmy działania aminoglikozydów oraz oporności bakterii na tę grupę leków.

Słowa kluczowe: aminoglikozydy, mechanizmy działania i oporności

Abstract: Aminoglycosides are important group of antibiotics widely used for treatment of bacterial infections, particularly in hospitalized patients. This broad usage of those antibiotics is associated with their bactericidal activity and post-antibiotic effect as well as with possibility of the combined therapy with most of other antibiotics. However, use of aminoglycosides is limited due to their toxicity, lack of activity against anaerobic microorganisms, as well as with increasing microbial resistance to this group of chemotherapeutics. In this paper, mechanisms of aminoglycosides’ activity and the mechanisms of bacterial resistance against those antibiotics are introduced and discussed.

Key words: aminoglycosides, mechanisms of activity and resistance