Rola diagnostyki i dokumentacji medycznej w procesie o zakażenie szpitalne

The role of diagnostics and medical documentation in the process of nosocomial infection

Anna Duda-Madej | Michał Turniak | Urszula Kasprzykowska | Beata Sobieszczańska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 15.01.2011

Zaakceptowano: 31.01.2011

Forum Zakażeń 2011;2(1):37–40

Streszczenie: Właściwa diagnostyka i prawidłowe dokumentowanie badań diagnostycznych stanowi ważny środek obrony w procesie o zakażenie szpitalne. Wynik procesu o zakażenie szpitalne w dużej mierze zależy od środków dowodowych, którymi dysponować będzie szpital. Brak tych środków może spowodować przegranie procesu, nawet wówczas, gdy merytorycznie powództwo pacjenta będzie nieuzasadnione.

Słowa kluczowe: diagnostyka, dokumentacja medyczna, dowód prima facie, proces cywilny, zakażenie szpitalne

Abstract: The proper diagnostics and diagnostic tests documentation pose important defensive measures in cases concerning nosocomial infections. The result of this process largely depends on decisive evidences possessed by hospital. Lack of those evidences may be a cause of loss, even when patient’ statement of claim in unjustified.

Key words: civil process, diagnostics, medical documentation, nosocomial infection, prima facie proof