Rola enterotoksyn pałeczek Gram-ujemnych w zakażeniach przewodu pokarmowego

The role of Gram-negative rods enterotoxins in alimentary tract infections

Adriana Janczura | Grażyna Gościniak

1 Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Korzon-Burakowska Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Tel./Fax: (58) 349 25 03

Wpłynęło: 05.09.2011

Zaakceptowano: 16.09.2011

Forum Zakażeń 2011;2(3):93–97

Streszczenie: Wśród najczęstszych czynników etiologicznych bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie, znajdują się pałeczki Gram-ujemne, takie jak Escherichia coli (patotypy ETEC, EPEC, EAEC, EHEC, EIEC), Salmonella spp, Shigella spp., Yersinia spp. Drobnoustroje te są zdolne do wytwarzania enterotoksyn działających poprzez różnorodne mechanizmy, odpowiedzialne za wywoływanie biegunek. Łatwość przekazywania genów wirulencji kodujących enterotoksyny pomiędzy pałeczkami Gram-ujemnymi powoduje, że bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego są ważnym problemem klinicznym, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

Słowa kluczowe: enterotoksyny, pałeczki Gram-ujemne, zakażenia przewodu pokarmowego

Abstract: The Gram-negative rods, such as Escherichia coli (ETEC, EPEC, EAEC, EHEC, EIEC pathotypes), Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp. belong to the most frequent etiological factors of alimentary tract infections. These pathogens are able to produce enterotoxins of different activity, responsible for diarrheas. Enterotoxins – encoding virulence genes may be easily transferred between Gram-negative rods, thus bacterial alimentary tract infections are important clinical problems in developing and developed countries.

Key words: alimentary tract infections, enterotoxins ,Gram-negative rods