Rola probiotyków w stymulacji układu immunologicznego i ochronie przed infekcjami u osób prowadzących wysiłkowy tryb życia

The role of probiotics in the immune system stimulation and protection against infections inindividuals running exercise lifestyle

Patrycja Szachta1 | Łukasz Sieńczewski1 | Iwona Ignyś2

1 Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu
2 Zakład Higieny Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Patrycja Szachta Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 103, 61-425 Poznań, Tel.: (61) 833 86 94

Wpłynęło: 30.06.2015

Zaakceptowano: 28.07.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015038

Forum Zakażeń 2015;6(4):269–273

Streszczenie: Sportowcy wysokiego wyczynu, a także osoby uprawiające sport amatorsko, znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka występowania infekcji dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. Schorzenia te wpływają negatywnie na kondycję psychiczną i fizyczną sportowca oraz osiągane w następstwie wyniki sportowe. Uważa się, że zaburzenia mikrobioty jelitowej, szczególnie często raportowane u sportowców wyczynowych, mogą być związane ze zwiększoną podatnością na infekcje. Probiotyki i prebiotyki wydają się obiecującą opcją profilaktyki i leczenia nawracających infekcji oraz innych jednostek chorobowych u sportowców.

Słowa kluczowe: ekosystem jelitowy, nawracające infekcje, probiotyki, sport wyczynowy

Abstract: Professional athletes, as well as individuals preferring amateur sports are group with increased risk of respiratory and gastrointestinal tract infections. These infections adversely affect athlete’s mental and physical condition and in consequence achieved sport results. It is believed that intestinal microbiota disorders, particularly frequently reported in professional athletes, may be associated with an increased risk of infection. Probiotics and prebiotics seems to be promising option for both prevention and treatment of recurrent infections and also other disease in professional athletes. Key words: intestinal ecosystem, probiotics, professional sport, recurrent infections

Key words: intestinal ecosystem, probiotics, professional sport, recurrent infections