Rola ryfaksyminy w leczeniu chorób zależnych od zespołu rozrostu bakteryjnego

Rifaximin in the treatment of small intestinal overgrowth dependent diseases

Anna M. Pietrzak1,2

1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Anna M. Pietrzak Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, Tel.: 22 546 24 41, Fax: 22 546 30 35, e-mail: anpietrzak@gmail.com

Wpłynęło: 18.08.2017

Zaakceptowano: 13.09.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017053

Forum Zakażeń 2017;8(4):269–279

Streszczenie: Zespół rozrostu bakteryjnego (SIBO) jest przewlekłą chorobą o szerokim spektrum  objawów i heterogennych przyczynach. Jego istotę stanowi namnażanie bakterii w nieprawidłowym  miejscu (jelito cienkie). W ostatnich latach zmienia się podejście do zaburzeń  mikrobioty jelitowej jako przyczyny wielu schorzeń – obecnie to w dysbiozie upatruje się czynnika  etiopatogenetycznego chorób przewodu pokarmowego, metabolicznych, autoimmunologicznych,  a nawet nowotworowych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie  i adekwatne leczenie, mające na celu przywrócenie eubiozy, czyli fizjologicznej równowagi  dotyczącej ilości, różnorodności i składu mikroorganizmów zasiedlających przewód pokarmowy.  Podstawowym lekiem stosowanym w terapii SIBO jest ryfaksymina – szerokospektralny  niewchłaniający się z przewodu pokarmowego antybiotyk, który może być stosowany  przewlekle w dużych dawkach. Jest on także wykorzystywany w leczeniu chorób współistniejących  lub zależnych od zespołu rozrostu bakteryjnego: zespole jelita drażliwego, chorobie  uchyłkowej, a nawet dyspepsji czy trądziku różowatym.

Słowa Kluczowe: biegunka, ból brzucha, choroba uchyłkowa, eubioza, ryfaksymina, wzdęcie,  zespół jelita drażliwego, zespół rozrostu bakteryjnego

Abstract: Small intestine bacterial overgrowth syndrome (SIBO) is a chronic disease with  a wide spectrum of symptoms and a heterogenous etiology. In recent years, the approach towards  intestinal microbiota’ disorders has changed. Current knowledge shows that the syndrome  may also be the cause of other diseases. The etiopathogenic factor of gastrointestinal, metabolic,  autoimmune diseases and even cancer is considered to be dysbiosis related. Therefore,  a proper diagnosis and adequate treatment are essential in order to restore eubiosis (the physiological  balance of the amount, diversity and composition of microbial populations that inhabit  the digestive tract). Treatment is mainly performed with rifaximin – a broad-spectrum  antibiotic that is not absorbed in the GI tract and may be used in chronic treatment with large  doses. It is also used in the treatment of co-existing or SIBO-dependent diseases: irritable bowel  syndrome, diverticular disease and even dyspepsia or rosacea.

Key Words: abdominal pain, diarrhea, diverticular disease, flatulence, irritable bowel syndrome,  small intestine bacterial overgrowth