Rola substancji pomocniczych wchodzących w skład preparatów do dezynfekcji rąk i skóry

Role of excipients in hand and skin disinfection products

Krzysztof Kłusewicz | Emilia Szumska

„Medilab”, Białystok

Krzysztof Kłusewicz „Medilab”, ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, Tel.: (85) 747 93 00, Fax: (85) 747 93 12

Wpłynęło: 6.11.2012

Zaakceptowano: 21.11.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):145–147

Streszczenie: Dezynfekcja rąk i skóry jest jednym z czynników warunkujących bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu oraz pacjentów. Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry zawierają poza substancjami czynnymi biobójczo, substancje pomocnicze, które pełnią funkcje pielęgnacyjne oraz nawilżające. Rola tych substancji na etapie wyboru preparatu często jest niedoceniana.

Słowa kluczowe: dezynfekcja rąk, dezynfekcja skóry, składniki preparatów, substancje pomocnicze

Abstract: Hand and skin disinfection is one of the main hygienic treatments which protect medical staff and patients from infections. Composition of hand disinfectant products include active ingredients and excipients. Excipients in preparation for hands and skin disinfection are responsible for the care and moisturizing. The role of excipients on the selection stage of the preparation is often underestimated.

Key words: excipients, hand disinfection, ingredients, skin disinfection