Ropowica tkanek miękkich szyi jako powikłanie próchnicy zębów. Opis przypadku

Phlegmon of the neck – a complication of dental caries. A case report

Bartosz Kudliński1 | Agnieszka Ławnicka2 | Monika Lisiecka3 | Anna Budzyńska4, 5 | Jakub Nowakowski4–6 | Jerzy Sikorski4, 5

ORCID*: 0000-0002-7687-1887 | 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0003-3452-3590 | 0000-0002-5448-1263 | 0000-0002-5285-0678

1 Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
2 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
3 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
5 Zakład Praktyki Pielęgniarskiej Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
6 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.07.2019

Zaakceptowano: 24.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019008

Leczenie Ran 2019;16(2):53–57

Streszczenie: Ropowica jest ostrym, potencjalnie niebezpiecznym dla życia zapaleniem tkanki łącznej. Lokalizacja w obrębie szyi oraz jamy ustnej jest rzadka. Jedną z przyczyn jej występowania w tym umiejscowieniu może być nieleczona próchnica zębów. W niniejszej pracy
zaprezentowano przypadek 38-letniej pacjentki, u której na skutek wyżej wymienionego zaniedbania doszło do rozwoju masywnej ropowicy tkanek miękkich szyi. Chora zgłosiła się do SOR ze skierowaniem od lekarza rodzinnego z powodu zasłabnięcia. Podczas przyjęcia stan pacjentki prezentował się jako średnio ciężki. Kobieta zgłaszała trwającą od tygodnia gorączkę, ból i obrzęk tkanek miękkich szyi oraz gardła, co skutkowało wystąpieniem trudności w spożywaniu pokarmów i płynów. Pacjentka była w trakcie antybiotykoterapii zleconej w POZ. W wywiadzie: stan po embolizacji tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej prawej, tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej i tętnicy środkowej mózgu dwa miesiące wcześniej, stan po tonsillektomii, próchnica zębów. Pacjentka początkowo była leczona w Oddziale Chorób Wewnętrznych, gdzie szybko pojawiły się kliniczne wykładniki krwawienia do przewodu pokarmowego oraz wstrząsu o mieszanej etiologii: krwotoczno-hipowolemicznego i septycznego. Pacjentka została przekazana w trybie pilnym do Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego w celu dokładnego zlokalizowania i opanowania źródła krwawienia, skąd z powodu rozwinięcia się niewydolności wielonarządowej (wstrząsu krwotocznego, septycznego oraz ostrej niewydolności oddechowej) została przyjęta do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przeprowadzono szeroką diagnostykę, zaopatrzono źródło krwawienia, wdrożono także leczenie stomatologiczno-laryngologiczno-chirurgiczne. Po ustabilizowaniu stanu ogólnego na końcowym etapie kobieta była hospitalizowana w Klinice Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Poznaniu, gdzie ostatecznie zaopatrzono ranę szyi, pokrywając ubytek przeszczepem skóry. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym została wypisana do domu.

Słowa kluczowe: leczenie multidyscyplinarne, obrzęk szyi, powikłania stomatologiczne, próchnica zębów, ropowica, sepsa, wstrząs septyczny, zakażenie tkanek miękkich szyi

Abstract: The vacuum therapy system V.A.C. is used to treat wounds from various fields of medicine. It is a method which has a significantly positive effect on their healing. This article focuses on its application in treating soft tissue gangrene of the lower abdomen and crotch in a 61-year-old patient. The cause of gangrene was decompensated type 2 diabetes which was untreated for 10 years. In addition to the implementation of antibiotic therapy and glycemic control, the patient required five surgical procedures during which necrosectomy was carried out three times and the V.A.C. dressing was applied and replaced three times. Finally, the therapeutic process allowed for secondary suturing of the wound.

Key words: complications of diabetes, gangrene of perineal tissue, gangrene of the lower abdominal tissues, necrectomy, vacuum therapy, type 2 diabetes