Sterylizacja tlenkiem etylenu – ekonomika stosowania oraz bezpieczeństwo

Sterilisation with ethylene oxide – economics and safety

Jarosław Czapliński

Dział Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, Tel.: (55) 239 57 00, Fax: (55) 234 56 12

Wpłynęło: 28.07.2014

Zaakceptowano: 12.08.2014

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2014041

Forum Zakażeń 2014;5(4):235–237

Streszczenie: Sterylizacja tlenkiem etylenu (EO) jest najstarszą, najbardziej uniwersalną i rozpowszechnioną metodą sterylizacji niskotemperaturowej w polskiej służbie zdrowia. Jej niepodważalnymi atutami są: wysoka skuteczność i tolerancja materiałowa oraz niskie koszty. Sterylizacja EO nie jest też jedynym sposobem sterylizacji generującym potencjalne zagrożenia w środowisku pracy i – jak w przypadku innych technik – eliminacja tych zagrożeń nie wymaga wdrożenia rozwiązań podważających sens i opłacalność jej stosowania.

Słowa kluczowe: aeracja, sterylizacja, tlenek etylenu, tolerancja materiałowa

Abstract: Sterilisation with ethylene oxide is the oldest, the most universal and the most widespread method of low-temperature sterilisation in polish health service. Its undeniable advantages include high effectiveness, low costs and appropriateness for a wide variety of materials. It is also by no means the only sterilisation method which generates potential danger in the place of work and, similarly to other methods, elimination of those dangers does not involve solutions which would undermine the sense and profitability of its use.

Key words: aeration, appropriate for a wide variety of materials, ethylene oxide, sterilisation