Stężenia linezolidu osiągane w tkance miękkiej i kostnej pacjentów cierpiących na zespół stopy cukrzycowej ze współistniejącym zakażeniem bakteryjnym

Linezolid concentrations in infected soft tissue and bone following repetitive doses in diabetic patients with bacterial foot infections

Friederike Traunmüller1, 2* | Michael V. Schintler2* | Stephan Spendel2 | Martin Popovic1, 3 | Oliver Mauric1 | Erwin Scharnagl2 | Christian Joukhadar1, 2, 4, 5

1 J&P Medical Research Ltd., Vienna, Austria
2 Department of Surgery, Division of Plastic Surgery, Medical University of Graz, Austria
3 Department of Radiology, Division of Cardiovascular and Interventional Radiology, Medical University of Vienna, Austria
4 Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, MA, USA
5 Harvard Medical School, Boston, MA, USA

* Autorzy, którzy bezpośrednio przyczynili się do powstania tej pracy

Christian Joukhadar J&P Medical Research Ltd., Auhofstrasse, 15/8-9, 1130 Vienna, Austria, Tel: +43 1 8760432 10, Fax: +43 1 8760432 33

Forum Zakażeń 2010;1(3–4):53–56

Streszczenie: Celem badania była ocena stężeń niezwiązanego, zewnątrzkomórkowego linezolidu osiąganych w objętej stanem zapalnym tkance miękkiej i kostnej u pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej i współistniejącym zakażeniem bakteryjnym. Badaniem objęto 3 pacjentów. Linezolid podawano dożylnie dwa razy na dobę w dawce 600 mg. Pomiędzy 0–8 godziną, po osiągnięciu stanu stacjonarnego, pobierano za pomocą mikrodializy próbki płynu śródmiąższowego z objętej stanem zapalnym podskórnej tkanki tłuszczowej i kości śródstopia. Średnie stężenie maksymalne wolnego linezolidu w osoczu, zdrowej tkance podskórnej, zmienionej zapalnie tkance podskórnej oraz kości gąbczastej wynosiły odpowiednio: 16,6±3,0, 15,5±2,5, 15,8±2,8 oraz 15,1±4,1 mg/L. Poziom penetracji tkankowej linezolidu określono, obliczając fAUC0–12h tkanki/fAUC0–12h osocza, czyli stosunek pola pod krzywą stężenia w czasie fAUC0–12h w tkance do fAUC0–12h w osoczu. Poziom penetracji tkankowej antybiotyku wyniósł dla zdrowej tkanki podskórnej 1,32±0,09 mg/L; dla objętej stanem zapalnym tkanki podskórnej 1,12±0,22 mg/L, a dla tkanki kostnej 1,09±0,11 mg/L. Opierając się na uzyskanych danych farmakokinetycznych/farmakodynamicznych, stwierdzono, że linezolid podawany dwa razy na dobę w dawce 600 mg może być uważany za skuteczny lek u pacjentów cierpiących na zakażenia w stopie cukrzycowej powikłane zapaleniem kości.

Słowa kluczowe: MRSA, farmakokinetyka dawki wielokrotnej, oksazolidynony, owrzodzenia w stopie cukrzycowej, zapalenie kości

Abstract: The present study aimed at assessing unbound extracellular concentrations of linezolid in inflamed soft tissue and bone of diabetic patients suffering from severe bacterial foot infections. Linezolid was administered intravenously twice daily at a dosage of 600 mg. At steady-state conditions, the microdialysis technique was utilised to sample serially interstitial space fluid from inflamed subcutaneous adipose tissue and metatarsal bone from 0–8 h post dose in three representative patients. Mean peak concentrations of free linezolid in plasma, healthy subcutis, inflamed subcutis and cancellous bone were 16.6±3.0, 15.5±2.5, 15.8±2.8 and 15.1±4.1 mg/L, respectively. The degree of tissue penetration as expressed by the ratio of the area under the concentration-time curve of free linezolid from 0–12 h (fAUC0–12) in tissue to the fAUC0–12 in plasma was 1.32±0.09, 1.12±0.22 and 1.09±0.11 for healthy subcutis, inflamed subcutis and bone, respectively. Based on currently available pharmacokinetic/pharmacodynamic targets, we conclude that linezolid administered at 600 mg twice daily may be considered an effective treatment in diabetic patients suffering from bacterial foot infection complicated by osteomyelitis.

Key words: diabetic foot ulcer, MRSA, multiple-dose pharmacokinetics, osteomyelitis, oxazolidinone