Stymulacja tkanek w leczeniu ran

Tissue stimulation in wound healing

Elżbieta Szkiler1 | Marek Kucharzewski2 | Aleksandra Bitenc-Jasiejko3

ORCID*: 0000-0002-4066-1212 | 0000-0001-7950-679X | 0000-0002-3720-0300

1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fitoterapii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Elżbieta Szkiler
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 27.09.2021

Zaakceptowano: 11.10.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021021

Forum Leczenia Ran 2021;2(4):145–150

Streszczenie: Pobudzenie i przyspieszenie gojenia tkanek, przyspieszenie zatrzymanej w ranach niegojących się fazy zapalnej jest możliwe przy zastosowaniu odpowiednio dobranych metod wspomagających. Medycyna fizykalna oferuje specjalistom w dziedzinie leczenia ran kilka metod, a ich synchroniczne działanie może przynieść pozytywne efekty. Różnorodność terapii fizykalnych pozwala na ich dobór do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. W pracy przedstawiono mało znaną wiedzę o stymulacji tkanek w procesie leczenia ran.

Słowa kluczowe: elektrostymulacja, fototerapia, magnetostymulacja

Abstract: Stimulation and acceleration of tissue healing, acceleration of the inflammatory phase retained in non-healing wounds is possible with the use of appropriately selected supporting methods. Physical medicine offers wound healing specialists several methods, and their synchronous action can bring positive results. The variety of physical therapies allows their selection to the individual needs and possibilities of the patient. The paper presents little known knowledge about the methods of tissue stimulation in the wound healing process.

Key words: electrostimulation, magnetostimulation, phototherapy