Szczepienia niemowląt przeciwko rotawirusom – czy ochronę populacyjną zyskują starsze dzieci i dorośli?

Infant rotaviral immunization – do older children and adults benefit from herd protection?

Ernest Kuchar1 | Aneta Nitsch-Osuch2 | Leszek Szenborn1

1 Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ’

Ernest Kuchar Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław, Tel.: (71) 770 31 56, Fax: (71) 770 31 51

Wpłynęło: 12.11.2013

Zaakceptowano: 18.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013060

Forum Zakażeń 2013;4(6):365–371

Streszczenie: W pracy omówiono pośrednie efekty powszechnych szczepień rotawirusowych – ochronę populacyjną starszych dzieci i dorosłych. Zakażenia rotawirusowe w Polsce często przebiegają pod postacią zakażeń wewnątrzszpitalnych (około 20– 30%) i mogą dotyczyć przewlekle chorych dzieci z obniżoną odpornością. W celu zobrazowania problemów epidemiologicznych, jakie wywołują rotawirusy wśród pacjentów przewlekle chorych, przedstawiono dwa przypadki kliniczne zakażeń rotawirusowych starszych dzieci, które nie mogły być zaszczepione. Omówiono także chorobotwórczość rotawirusów. Opanowanie zakażeń rotawirusowych wymaga wprowadzenia powszechnych szczepień, które pośrednio zmniejszą liczbę zachorowań w starszych grupach wiekowych oraz zredukują liczbę zakażeń szpitalnych.

Słowa kluczowe: kontrola chorób zakaźnych, zakażenia szpitalne

Abstract: It was described the indirect effects of universal rotavirus vaccination – the herd protection of older children and adults. Rotavirus infection in Poland may be a hospital acquired infection (about 20–30%) and affect chronically ill children. It was presented two cases of rotavirus infections in older children who could not have been vaccinated to illustrate the epidemiologic problems caused by rotavirus among children with chronic diseases.The pathogenesis of rotaviruses is also discussed. Control of rotavirus requires the introduction of universal infant immunization that indirectly will reduce the number of infection in older age groups including hospital infections.

Key words: infection control, nosocomial infections