Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran zakażonych u chorej z otyłością i cukrzycą typu 2 – opis przypadku

Negative-pressure wound therapy of infected wounds in patient with obesity and type 2 diabetes – a case report

Elżbieta Kozłowska1 | Katarzyna Cierzniakowska1 | Tomasz Zwoliński2 | Zbigniew Banaszkiewicz2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

2 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

⇒ Katarzyna Cierzniakowska, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: 52 365 56 76, Fax: 52 365 57 82

Wpłynęło: 07.03.2017

Zaakceptowano: 27.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017006

Leczenie Ran 2017;14(1):21–24

Streszczenie: Zakażenia skóry i tkanki podskórnej wymagają odpowiedniego diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego. W procesie leczenia ran przewlekłych duży udział przypisuje się coraz popularniejszej terapii podciśnieniowej (NPWT). W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 45-letniej kobiety hospitalizowanej z powodu ropowicy skóry i tkanki podskórnej podbrzusza.

Słowa kluczowe: martwica, terapia podciśnieniowa, zakażenia skóry

Abstract: Treating skin and subcutaneous tissue infections requires following of appropriate diagnostic and therapeutic procedures. Increasingly popular negative-pressure therapy is a major component of the process of treating chronic wounds. In this paper, we present a case of a 45-year-old woman hospitalized due to cutaneous and subcutaneous phlegmon of the hypogastrium.

Key words: necrosis, negative-pressure wound therapy, skin infection