Terapia podciśnieniowa w leczeniu trudno gojących się ran

Negative pressure therapy in treatment of hard-to-heal wounds

Łukasz Woda 1, Zbigniew Banaszkiewicz 1, Arkadiusz Jawień 2

1 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej, Kolorektalnej i Onkologicznej Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

2 Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu

⇒ Łukasz Woda, Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 57 99, Fax: (52) 370 05 31

Wpłynęło: 03.12.2012

Zaakceptowano: 17.01.2013

Leczenie Ran 2012;9(4):141–145

Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest podsumowanie klinicznie istotnych faktów na temat stosowania terapii podciśnieniowej w leczeniu trudno gojących się ran. W artykule przedstawiono budowę systemu do terapii podciśnieniowej, zasadę jego działania oraz mechanizmy mające pozytywny wpływ na szybkość gojenia się rany po zastosowaniu tej formy leczenia. Wskazano także istotne z punktu widzenia klinicznego możliwości zastosowania terapii podciśnieniowej w określonych rodzajach ran przewlekłych.

Słowa kluczowe: leczenie ran | rana przewlekła | terapia podciśnieniowa

Abstract: The aim of this study was to summarize clinically important facts about using negative pressure wound therapy in hardto- heal wounds. It also presents the structure, operating principle and mechanisms of action, that have a positive influence on wound healing process, after using this form of therapy. Clinically important applications of negative pressure therapy have been presented in specific types of chronic wounds.

Key words: chronic wound | negative pressure wound therapy | wound healing