The Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV Infections, Glasgow, UK – przegląd najnowszych badań klinicznych dotyczących atazanawiru wzmacnianego ritonawirem u pacjentów zakażonych HIV

The Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV Infections, Glasgow, UK – review of newest data from clinical trials concerning ATV/ritonavir in HIV infected patients

Tomasz Mikuła | Magdalena M. Dąbrowska

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział X Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

Tomasz Mikuła Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział X Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22

Wpłynęło: 23.03.2011

Zaakceptowano: 01.04.2011

Forum Zakażeń 2011;2(1):33–36

Streszczenie: Międzynarodowy kongres poświęcony terapii zakażenia HIV, który odbył się w Glasgow w listopadzie 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich, był doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz prezentacji najnowszych wyników badań klinicznych dotyczących terapii cART (Combined Antiretroviral Therapy) wśród pacjentów zakażonych HIV. W pracy przedstawiono najnowsze dane z badań dotyczących ATV/r zaprezentowanych podczas powyższego spotkania, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności leku ocenianej w dużych populacjach pacjentów z praktyki klinicznej, których wyniki są potwierdzeniem wcześniej prowadzonych randomizowanych badań klinicznych.

Słowa kluczowe: atazanawir, badania kliniczne, najnowsze dane

Abstract: The Tenth International Congress on Drug Therapy in HIV infections, which took place in November 2010, in Glasgow, just as in recent years, was an excellent opportunity to exchange ideas and to present the most recent data from clinical trials regarding cART therapy (Combined Antiretroviral Therapy) in HIV infected patients. Atazanavir (ATV) – one of the protease inhibitors (PI’s) – combined with 100 mg of ritonavir – is recommended as a first-line agent in cART therapy in the guidelines of the European AIDS Clinical Society (EACS). In our paper we present the newest data from clinical trials concerning ATV/ritonavir which were presented at the aforementioned congress – with particular emphasis on the effectiveness of the drug evaluated in a large population of patients from clinical practice, whose results are a verification of randomized clinical trials conducted at an earlier date.

Key words: atazanavir, clinical trials, the recent data