VI OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM z cyklu „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

Kudowa Zdrój, 6–8.06.2013

Streszczenia zgłoszone do 24 maja 2013 roku

1 Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Ewa Duszczyk Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 92, Fax: (22) 335 52 50

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013066

Forum Zakażeń 2013;4(2):151-156

Streszczenie: Ospa wietrzna jest powszechnie uważana za łagodną chorobę wieku dziecięcego, stanowiącą zagrożenie wyłącznie dla osób z niedoborami odporności. Ale u części dotychczas zdrowych dzieci wirus może być przyczyną hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu lub powikłań, a w konsekwencji może również prowadzić do zgonu. W pracy przedstawiono przypadki powikłań bakteryjnych i neurologicznych w przebiegu ospy wietrznej u dotychczas zdrowych dzieci.

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, powikłania bakteryjne, powikłania neurologiczne

Abstract: Varicella is commonly considered a mild disease of childhood, which is a threat only for immunocompromised patients. However, some of otherwise healthy persons require hospitalization because of severe clinical course or complications. Varicella may be a cause of death. In the article was presented a few cases of bacterial and neurologic complications of varicella in children without underlying diseases.

Key words: bacterial complications, neurological complications, varicella