Właściwości i zalecenia stosowania opatrunków zawierających srebro

Properties and recommendations for the use of dressings containing silver

Elżbieta Szkiler1 | Marek Kucharzewski2, 3 | Tomasz Banasiewicz4 | Grzegorz Krasowski5 | Anna Chrapusta6 | Marzenna Bartoszewicz7 | Zuzanna Konrady8 | Anna Mirosz9 | Zbigniew Rybak10

ORCID*: 0000-0002-4066-1212 | 0000-0001-7950-679X | 0000-0003-2809-6940 | 0000-0003-4216-4022 | 0000-0002-7820-974X | 0000-0002-6542-2525 | 0000-0003-2805-7861 | 0000-0002-8803-5405 | 0000-0002-8988-1515

1 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu-Rokitnicy
3 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
4 Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 Krapkowickie Centrum Zdrowia
6 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im L. Rydygiera w Krakowie
7 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
8 Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu
9 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
10 Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Elżbieta Szkiler
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 12.10.2020

Zaakceptowano: 29.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020029

Forum Leczenia Ran 2021;2(1):49–65

Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi zbiór wiadomości dotyczących właściwości różnych form srebra stosowanych w leczeniu ran oraz opatrunków i preparatów zawierających srebro. Dobierając leczenie miejscowe zakażonej rany niegojącej się zawsze należy brać pod uwagę sposób działania opatrunków oraz właściwości stosowanych w praktyce związków srebra. Celem niniejszego dokumentu jest usystematyzowanie wiedzy na temat srebra, w celu ułatwienia podejmowania decyzji terapeutycznych osobom leczącym rany.

Słowa kluczowe: azotan srebra, srebro jonowe, srebro nanokrystaliczne, sulfadiazyna srebra

Abstract: This study is a collection of knowledge about the properties of various forms of silver used in the treatment of wounds and recommendations for the use of silver-containing dressings and preparations. The mode of operation of dressings and the properties of the silver compounds used in practice should always be taken into account when selecting topical treatment of infected non-healing wounds. The aim of the document is to systematize knowledge about silver, which will facilitate making therapeutic decisions by wound treatment professionals.

Key words: ionic silver, nanocrystalline silver, silver nitrate, silver sulfadiazine