Wlew ciągły antybiotyków jako metoda leczenia zakażeń bakteryjnych

The continuous infusion of antibiotics as a treatment option in bacterial infections

Zbigniew Rybicki1 | Aneta Guzek2 | Dariusz Tomaszewski1

1 Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
2 Pracownia Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Aneta Guzek Pracownia Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, Tel.: (22) 681 64 97

Wpłynęło: 9.11.2012

Zaakceptowano: 30.11.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):139-143

Streszczenie: Zakażenia szpitalne stanowią poważny problem terapeutyczny w leczeniu krytycznie chorych. Bardzo ważnym elementem leczenia jest uzyskanie odpowiedniego stężenia antybiotyku w miejscu zakażenia i utrzymanie go przez odpowiedni czas. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest podawanie antybiotyków w ciągłym wlewie dożylnym. W pracy przedstawiono założenia takiego modelu postępowania terapeutycznego, aktualny stan wiedzy oraz piśmiennictwo dotyczące zagadnienia.

Słowa kluczowe: antybiotyki ß-laktamowe, oporność bakterii,  wlew ciągły

Abstract: Hospital infections are a very important therapeutic problem of the treatment of critically ill patients. Both to achieve the proper antibiotic concentration in the site of infection and to sustain it through the adequate period of time can have a major impact on therapeutic success. One of the method to attain this objective is continuous infusion of the antibiotics. In this paper the theoretical basis of that concept as well as the state of the art and recent bibliography was presented.

Key words: bacterial resistance, continuous infusion, β-lactam antibiotics