Wpływ opatrunku membranowego z jonami srebra na florę bakteryjną chorych z żylnym owrzodzeniem podudzi

Influence of membrane silver dressing on bacterial flora isolated in patients venous leg ulcer

Marek Kucharzewski1,2 | Jolanta Misztal-Knyra2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Marzenna Bartoszewicz3 | Mariusz Kózka4

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu2 Przychodnia Chirurgiczna nr

2 Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

4 Klinika Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Naczyniowej5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

⇒ Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel./Fax: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 18.05.2012

Zaakceptowano: 03.09.2012

Leczenie Ran 2012;9(3):99–105

Streszczenie: Owrzodzenia żylne podudzi stanowią problem diagnostyczny, terapeutyczny i pielęgnacyjny. Obok etiologii żylnej niewątpliwą przyczyną opóźniającą proces gojenia owrzodzeń goleni jest często towarzyszące im zakażenie rany mikroflorą patogenną. Mechanizm wpływu bakterii na opóźnienie gojenia owrzodzeń nie jest do końca poznany, jakkolwiek badania ostatnich lat wykazują, że jednym z głównych czynników opóźniających proces gojenia jest obecność w owrzodzeniu biofilmu bakteryjnego. Celem pracy była analiza dynamiki zmian flory bakteryjnej żylnych owrzodzeń podudzi leczonych opatrunkiem membranowym z jonami srebra. Do badania zakwalifikowano 57 chorych w wieku 48–68 lat, którzy byli wcześniej leczeni nieskutecznie przez okres co najmniej dwóch lat. Chorych podzielono losowo na dwie grupy − A i B. U wszystkich badanych zastosowano chirurgiczne opracowanie rany i leczenie miejscowe z użyciem antyseptyku z dichlorowodorkiem oktenidyny. U chorych z grupy A zastosowano opatrunek membranowy z jonami srebra Textus Bioactiv® firmy Biocell GmbH (Niemcy). W leczeniu owrzodzeń chorych z grupy B zastosowano membranę celulozową Bioprocess® (Biofill-Produtos Biotechnologicos SA, Curitiba, Parana, Brazylia). U wszystkich chorych wykonano badanie mikrobiologiczne przed podjęciem leczenia, po 5 i 10 tygodniach terapii. Posiewy pobrane z owrzodzeń u wszystkich chorych przed leczeniem były dodatnie. Po pięciu tygodniach leczenia z owrzodzeń chorych grupy A wyhodowano bakterie 9-krotnie, a z ran badanych grupy B otrzymano 25 izolatów. Po dziesięciu tygodniach leczenia u wszystkich chorych z grupy A posiewy były jałowe. Natomiast z ran chorych z grupy B otrzymano osiem drobnoustrojów. Stosowanie opatrunków zawierających srebro znacznie poprawiło miejscowe leczenie ran dotkniętych kolonizacją krytyczną i zakażeniem. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że opatrunek z jonami srebra posiada działanie bakteriobójcze i tym samym wpływa na przyspieszenie procesu gojenia rany.

Słowa kluczowe: flora bakteryjna | opatrunek z jonami srebra | żylne owrzodzenie podudzi

Abstract: Venous leg ulcers are significant diagnostic, therapeutic and care problem. Together with venous etiology, indubitable reason responsible for wound healing delay, is coexisting infection of wound caused by pathogenic bacterial microflora. However mechanism of bacterial impact on wound healing delay is not fully explained, the recent scientific data show that biofilm formed by bacteria in wounds of this type is one of the major factors responsible for impeding of healing and wound state deterioration. The aim of presented study was analysis of dynamics of bacterial flora isolated from leg ulcers treated with membrane silver dressings. Fifty-seven patients (age: 48–68), previously ineffectively treated using other methods for 2 years at least, were included to the study. Patients were divided randomly into 2 groups (A and B). For both groups of patients, surgical debridement and local antisepsis with octenidine dihydrochloride was performed. In group A, membrane silver dressing Textus Bioactiv® (Biocell GmbH, Germany) was used, whereas in patients of group B, cellulose membrane Bioprocess® (Biofill-Produtos Biotechnologicos SA, Curitiba, Parana, Brasil) was used. For both groups of patients, microbiologic diagnostics was performed before treatment and after 5 and 10 weeks after beginning of treatment. All ulcerations were microbiologically positive before beginning of treatment. After 5 weeks of treatment, in patients of group A and in patients of group B, 9 and 25 bacterial isolates were cultured, respectively. After 10 weeks of treatment, no bacterial isolates were cultured in group A, whereas 8 bacterial species were isolated from the ulcerations of patients of group B. Use of silver dressings significantly improve local treatment of critically colonized and infected wounds. Obtained results show ability of Textus Bioactiv® silver dressings to decrease bacterial count in venous ulcerations, thereby improving wound healing.

Key words: bacterial flora | silver dressing | venous leg ulcer