Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji

Guidelines for local and systemic treatment of infected chronic wounds

Grupa Robocza Ekspertów:
Arkadiusz Jawień | Marzenna Bartoszewicz | Anna Przondo-Mordarska | Maria T. Szewczyk | Andrzej Kaszuba | Tomasz Urbanek | Walerian Staszkiewicz | Maciej Sopata | Marek Kucharzewski | Anna Korzon-Burakowska | Grzegorz Krasowski | Mariusz Kózka | Jerzy Sikorski | Adam Junka

1 prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Toruniu

2 dr n. med. Marzenna Bartoszewicz, Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3 prof. dr hab. n. med. Anna Przondo-Mordarska, Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2 mgr Adam Junka, Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

4 prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk, Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum UMK w Toruniu

5 prof. dr hab. n. med. Andrzej Kaszuba, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dzięcięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

6 dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

7 prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

8 dr hab. n. med. Maciej Sopata, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9 dr hab. n. med. Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

10 dr n. med. Anna Korzon-Burakowska, Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku

11 dr n. med. Grzegorz Krasowski, Krapkowickie Centrum Zdrowia w Krapkowicach

12 dr n. med. Mariusz Kózka, Klinika Chirurgii Ogól-nej, Oddział Chirurgii Naczyniowej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie

13 dr n. med. Jerzy Sikorski, Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Leczenie Ran 2012;9(3):59-75

Streszczenie: Zakażenia ran są stałym wyzwaniem dla grona ekspertów zajmujących się ich leczeniem i stanowią znaczący problem ekonomiczny w opiece zdrowotnej. Szacuje się, że w uprzemysłowionych społeczeństwach do problemów zdrowotnych związanych z ranami przewlekłymi dochodzi u około 1−1,5% populacji i u około 3% populacji powyżej 60. roku życia. Obecność drobnoustrojów w ranach otwartych jest zjawiskiem naturalnym, nie prowadzącym do opóźnienia procesu gojenia. Jeśli jednak interakcje między bakteriami a gospodarzem przybiorą charakter infekcji, stan rany ulega pogorszeniu. W skrajnych przypadkach nieprawidłowo leczona infekcja miejscowa może się przerodzić w zakażenie uogólnione, prowadzące do poważnych konsekwencji klinicznych, w tym do zgonu pacjenta. Wczesne rozpoznanie wraz z szybką, adekwatną i skuteczną interwencją jest istotne w aspekcie obniżania kosztów leczenia i konsekwencji zdrowotnych, szczególnie w odniesieniu do narastającej oporności antybiotyków. Narastająca w ostatnich latach oporność bakterii na antybiotyki skłoniła naukowców oraz lekarzy praktyków do ponownego zwrócenia uwagi na działanie miejscowych środków przeciwdrobnoustrojowych. W niniejszym dokumencie przeanalizowane zostały zagadnienia związane z użyciem miejscowo działających środków przeciwdrobnoustrojowych, które stanowią wyzwania dla profesjonalistów zajmujących się opieką i leczeniem ran. Dokument ten zawiera wytyczne umożliwiające podjęcie właściwych decyzji w sytuacjach klinicznych.