X Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z cyklu: „Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń”

„Poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w ograniczaniu ekspansji drobnoustrojów”

Kudowa zdrój, 17–19 maja 2018
Streszczenia zgłoszone do 30 marca 2018*

* streszczenia ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów