Zachowania zdrowotne pacjentów z cukrzycą w zakresie prewencji zespołu stopy cukrzycowej

Health habits of patients with diabetes in terms of diabetic foot

Mateusz Mieczkowski | Tomasz J. Siwko | Joanna Parafiniuk | Beata Mrozikiewicz-Rakowska | Przemysław Krasnodębski | Janusz Krzymień | Leszek Czupryniak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Mateusz Mieczkowski Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologiii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Wpłynęło: 12.10.2015

Zaakceptowano: 30.11.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015021

Leczenie ran 2015;12(4):191–195

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej (ZSC) to jedno z najpoważniejszych powikłań występujących w przebiegu cukrzycy. ZSC jest często związany z przewlekłym złym wyrównaniem metabolicznym. Jednak najczęściej zespół stopy cukrzycowej wynika z nieznajomości zasad pielęgnacji stóp. Celem pracy była ocena wiedzy pacjentów z cukrzycą w zakresie prewencji ZSC. Wyniki pracy stanowią wskazówkę dla zespołów terapeutycznych (lekarzy, pielęgniarek, edukatorów) w zakresie ukierunkowania działań edukacyjnych zmniejszających ryzyko powikłań ZSC, a tym samym amputacji kończyn dolnych.

Słowa kluczowe: ankieta, cukrzyca, higiena, prewencja, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Diabetic foot syndrome (DFS) is one of the most serious diabetes-related complications. Its presence is most frequently associated with chronic impaired metabolic glucose control. However, disclosure of the diabetic foot is mostly due to the ignorance of the principles of foot care.The aim of this study was to evaluate the knowledge of diabetic patients in preventing diabetic foot. The results of the study show indications for the therapeutics teams (doctor, nurse, educator) in terms of educational activities targeted to reduce the risk of complications and also amputations of lower limbs.

Key words: diabetes, diabetic foot syndrome, hygiene, prevention, questionnaire