Zakażenia chlamydialne u dzieci

Chlamydial infections in children

Magdalena Frej-Mądrzak1 | Iwona Krzemińska2| Irena Choroszy-Król1

1 Zakład Nauk Podstawowych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
2 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Magdalena Frej-Mądrzak Zakład Nauk Podstawowych Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 06, Fax: (71) 784 00 76

Wpłynęło: 14.09.2011

Zaakceptowano: 21.09.2011

Forum Zakażeń 2011;2(3):71–74

Streszczenie: Chlamydia trachomatis u dzieci może być przyczyną zakażenia spojówek i błony śluzowej nosa i gardła. Drobnoustrój Chlamydophila pneumoniae jest czynnikiem etiologicznym zapaleń gardła, oskrzeli i płuc. Zakażeniu towarzyszy chrypka i długo utrzymujący się suchy kaszel. W pracy przedstawiono wady i zalety metod stosowanych w diagnostyce chlamydioz, takich jak DIF, PCR i testy serologiczne. Może to pomóc w indywidualnym doborze metody badań pacjenta.

Słowa kluczowe: dzieci, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis

Abstract: Chlamydia trachomatis in children can cause infection, conjunctiva and mucous membranes of the nose and throat. Chlamydophila pneumoniae organism is the etiologic agent of pharyngitis, bronchitis and pneumonia. Infection is accompanied by hoarseness and a long lasting dry cough. The paper presents the advantages and disadvantages of the methods used in the diagnosis of chlamydia, such as DIF, PCR and serological tests. This can help the individual patient’s choice of research methods.

Key words: children, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis