Zakażenia Clostridium difficile narastającym problemem współczesnej medycyny

Clostridium difficile infections as the growing problem of contemporary medicine

Wojciech Stolarz1 | Lucjan Kępa1 | Małgorzata Stolarz2 | Barbara Oczko-Grzesik1 | Barbara Sobala-Szczygieł1 | Damian Piotrowski1 | Anna Boroń-Kaczmarska1

1 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu
2 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Wojciech Stolarz Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Bytomiu, al. Legionów 49, 41-902 Bytom, Tel.: (32) 281 92 41

Wpłynęło: 11.04.2016

Zaakceptowano: 29.04.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016019

Forum Zakażeń 2016;7(3):185–190

Streszczenie: Bakterie z gatunku Clostridium difficile są ważnym czynnikiem etiologicznym zakażeń przewodu pokarmowego. Choroby związane z zakażeniem C. difficile (CDAD ) stają się coraz poważniejszym problemem w aspekcie infekcji szpitalnych (HAI) oraz następstw powszechnego stosowania antybiotyków. Spektrum manifestacji klinicznych choroby jest bardzo zróżnicowane: od bezobjawowego nosicielstwa do form zagrażających życiu. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną sytuację epidemiologiczną, czynniki ryzyka, postaci kliniczne, diagnostykę oraz współczesne możliwości terapii i profilaktyki.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, czynniki ryzyka i epidemiologia CDAD , leczenie CDAD , zakażenie szpitalne

Abstract: Bacteria Clostridium difficile are an important etiological factor of gastrointestinal tract infections. C. difficile-associated diseases (CDAD ) have became more and more serious problem of nosocomial infections as well as the consequence of wide spread antibiotic therapy. CDAD ’s clinical manifestations present various spectrum: from asymptomatic carrying state till to the life-threatening courses of the infection. In the presented study actual epidemiological situation, risk factors, clinical manifestations, diagnostics and the present therapeutic possibilities as well as prophylaxis are described.

Key words: CDAD risk factors and epidemiology, CDAD therapy, Clostridium difficile, nosocomial infections