Zakażenia Clostridium difficile w lecznictwie otwartym – opis przypadków

Clostridium difficile infections in community medicine – case studies

Katarzyna Jermakow | Magdalena Pajączkowska

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel. (71) 784 12 92/93, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 29.04.2013

Zaakceptowano: 15.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013026

Forum Zakażeń 2013;4(2):141–144

Streszczenie: Nadmierne stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania w lecznictwie otwartym przyczyniło się do znacznego wzrostu częstości biegunek poantybiotykowych u pacjentów ambulatoryjnych. W pracy opisano przypadki długiej drogi diagnostycznej: od wystąpienia pierwszych objawów biegunki do postawienia trafnej diagnozy i wyleczenia. Największym problemem wydaje się być uświadomienie lekarzy pierwszego kontaktu, że biegunka wywołana przez Clostridium difficile zdarza się nie tylko u pacjentów hospitalizowanych. Należy ustalić nowe wskazania i wytyczne dotyczące diagnostyki biegunek u pacjentów ambulatoryjnych, włączając diagnostykę w kierunku C. difficile.

Słowa kluczowe: biegunka poantybiotykowa, Clostridium difficile, pacjent ambulatoryjny

Abstract: Overuse of broad-spectrum antibiotics in community medicine has resulted in a significant increase in the incidence of antibiotic associated diarrhea in outpatients. This paper describes the cases of long diagnostic road from the onset of symptoms of diarrhea to accurate diagnosis and cure. The biggest problem was to convince the primary care physicians that the etiology of Clostridium difficile diarrhea occurs not only in hospitalized patients. New indications and guidelines should be determined for the proper diagnosis of diarrhea in outpatients, including diagnostics of C. difficile.

Key words: antibiotic associated diarrhea, Clostridium difficile, outpatient