Zakażenia cytomegalowirusowe

Cytomegalovirus infections

Damian Piotrowski | Barbara Sobala-Szczygieł | Lucjan Kępa | Barbara Oczko-Grzesik | Wojciech Stolarz| Anna Boroń-Kaczmarska

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Damian Piotrowski Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, al. Legionów 49, 41-902 Bytom, Tel.: (32) 281 92 41, Fax: (32) 291 92 45

Wpłynęło: 08.08.2016

Zaakceptowano: 25.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016045

Forum Zakażeń 2016;7(4):275–280

Streszczenie: Zakażenie cytomegalowirusem (CMV) może być związane z objawową chorobą, jednak nie należy zapominać, że CMV – podobnie jak pozostałe herpeswirusy – pozostaje dożywotnio w komórkach żywiciela. W przypadku zachowanej prawidłowej odporności zakażenie jest bezobjawowe, jednak w sytuacji jej obniżenia może dojść do reaktywacji. W związku z tym problem stanowią między innymi biorcy przeszczepów, u których leczenie immunosupresyjne odgrywa kluczową rolę jako metoda zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu. W prezentowanym artykule poruszono problematykę diagnostyki, leczenia i profilaktyki zakażenia oraz reaktywacji infekcji cytomegalowirusowej.

Słowa kluczowe: cytomegalowirus, leczenie, profilaktyka

Abstract: Cytomegalovirus (CMV) infection may be associated with symptomatic disease, but it must be noticed that CMV – similarly like other herpesviruses – remains in the host’s cells lifelong. While person is immunocompetent, this latent infection remain asymptomatic, but in case of immunodeficiency it may lead to reactivation of infection. The problem arises among others in transplant recipients in whom immunosuppressive treatment plays pivotal role as a method to prevent organ rejection. This article raises issues of diagnostic, treatment and prophylaxis of CMV infection and its reactivation.

KEY WORDS: cytomegalovirus, prophylaxis, treatment