Zakażenie ran i owrzodzeń – aktualne zasady postępowania w praktyce pielęgniarskiej. Część II – antyseptyki

Wound and ulcer infections – current rules of conduct in nursing practice. Part II – antiseptics

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg, e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 25.06.2019

Zaakceptowano: 30.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2019014

Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2019;5(3):103–106

Streszczenie:

Antyseptyki to preparaty wykazujące działanie przeciwdrobnoustrojowe na różnych poziomach: na powierzchni rany, w wysięku, w strukturach opatrunku albo w tkankach. W rekomendacjach zaleca się zastosowanie różnych preparatów jednocześnie w celu uzyskania lepszych efektów przeciwdrobnoustrojowych oraz wyeliminowania antybiotyków z leczenia ran. Różnorodne działanie antyseptyków pozwala na uzyskanie lepszego spektrum efektów odnośnie jednej rany przewlekłej.

Słowa kluczowe: miód medyczny, podchloryny, rana niegojąca się

Abstract:

The group of antiseptics includes antimicrobial preparations which are only active on the surface of the wound, in the exudate; in the structures of the dressing or only in the tissues. Official recommendations suggest the use of different preparations at the same time in order to maximize the antimicrobial effect and eliminate the use of antibiotics. The diverse antimicrobial mechanisms of antiseptics provide the possibility of creating different effects in a wound.

Key words: hypochlorites, medical honey, poorly healing wound