Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego u dzieci – najnowsze trendy w leczeniu

Human papilloma virus infection in children – the latest advances in treatment

Urszula Daniluk1 | Monika Kowalczuk-Krystoń1 | Milena Krasnodębska1 | Anna Barbara Kluz-Kowal2, 3 | Dariusz Lebensztejn1

1 Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Poradnia Ginekologiczna dla Dzieci i Młodzieży Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
3 Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Urszula Daniluk Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel.: (85) 745 07 06, Fax: (85) 742 38 41

Wpłynęło: 28.05.2015

Zaakceptowano: 16.06.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015028

Forum Zakażeń 2015;6(4):211–215

Streszczenie: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest występującym powszechnie na świecie wirusem odpowiedzialnym za infekcje narządow płciowych głownie u osob dorosłych. Częstość występowania infekcji HPV w populacji pediatrycznej jest nieznana, a do transmisji wirusa dochodzi na kilka sposobow. Część zakażeń ustępuje samoistnie w ciągu kilku lat. W niektorych przypadkach możliwe jest jednak przejście w stan zakażenia przewlekłego, ktore ostatecznie może doprowadzić do rozwoju raka. Wirus indukuje powstanie hiperplastycznych zmian i brodawek (zwanych też kłykcinami) zarowno w obrębie skory, jak i błon śluzowych narządow płciowych oraz odbytu. Leczenie zmian skornych wywołanych HPV jest trudne i nie zapobiega nawrotom. W terapii stosuje się miejscowo środki indukujące martwicę zakażonych komorek lub stymulujące miejscową odpowiedź immunologiczną. W niniejszej pracy omowiono mechanizmy transmisji HPV, objawy kliniczne, diagnostykę, a także leczenie i profilaktykę zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego u dzieci.

Słowa kluczowe: HPV, imikwimod, kłykciny kończyste, podofilotoksyna, szczepienia, wirus brodawczaka ludzkiego

Abstract: Human papilloma virus (HPV) is a worldwide common virus responsible for anogenital infections mainly in adults. The prevalence of HPV infection in children is unknown although there are few viral transmission modes. Many infections resolve spontaneously within a few years, however chronic HPV infection may induce cancer development in some cases. Virus causes the formation of hyperplastic lesions and warts (also known as condyloma) both in the skin and mucosa of anogenital region. Treatment of skin lesions induced by HPV is difficult and does not prevent relapse. Therapeutic options comprise topical agents that induce necrosis of infected cells or local immune response against viral infection. Here we discuss the mechanisms of HPV transmission, clinical manifestations, diagnostic and evaluation, treatment and prevention options in children.

Key words: HPV, human papilloma virus, imiquimod, podophyllotoxin, vaccination, warts