Zakażenie wirusem cytomegalii w praktyce klinicznej – diagnostyka, objawy i leczenie w świetle aktualnej wiedzy

Cytomegalovirus infection in clinical practice – diagnostics, symptoms and treatment in the light of current knowledge

Paweł Rajewski1–3 | Karolina Dulęba4

1 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
2 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
3 Poradnia Chorób Wątroby, Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych oraz Zaburzeń Metabolicznych Centrum Medycznego Gizińscy w Bydgoszczy
4 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy

Paweł Rajewski Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, e-mail: rajson@wp.pl
ORCID: 0000-0001-9796-8840

Wpłynęło: 22.08.2019

Zaakceptowano: 15.09.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019042

Forum Zakażeń 2019;10(4):245–249

Streszczenie: Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) występuje powszechnie i zazwyczaj ma charakter bezobjawowy lub skąpoobjawowy, samoograniczający się. Jednakże u osób z zaburzeniami odporności lub w przypadku zakażenia wrodzonego infekcja CMV ma w większości poważny przebieg i może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia oraz życia pacjenta. W artykule przedstawiono diagnostykę, przebieg i leczenie zakażenia CMV oraz metody prewencji u chorych z grup ryzyka.

Słowa kluczowe: CMV, immunosupresja, wątroba, wirus cytomegalii, zakażenie wrodzone

Abstract: Cytomegalovirus (CMV) infection is common and usually asymptomatic, scanty or self-limiting. In patients with impaired immunity or in cases involving congenital infection, CMV infection is mostly serious and can be a threat to health and life. This article presents the diagnostics, course and treatment of CMV infections as well as methods of its prevention in patients at risk.

Key words: CMV, congenital infection, cytomegalovirus, immunosuppression, liver