Zapobieganie i pielęgnacja wczesnych skórnych odczynów popromiennych podczas radioterapii

Prevention and care of early skin reactions after radiotherapy

Katarzyna Zdybel | Paweł Czajkowski

ORCID*: 0000-0003-2878-2879 | 0000-0002-5895-6721

1 Zakład Teleradioterapii Oddziału Onkologii i Radioterapii Szpitala Morskiego im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
2 Zakład Fizyki Medycznej Oddziału Onkologii i Radioterapii Szpitala Morskiego im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Katarzyna Zdybel Zakład Teleradioterapii, Oddział Onkologii i Radioterapii, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, e-mail: kasiaz15@vp.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 11.03.2019

Zaakceptowano: 30.03.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019009

Forum Zakażeń 2019;10(2):111–114

Streszczenie: Odczyny popromienne skóry stanowią istotny problem w leczeniu nowotworów z zastosowaniem radioterapii. Nie bez znaczenia jest odpowiednie przygotowanie i pielęgnacja skóry zarówno przed, w trakcie, jak i po terapii. Odpowiednie przygotowanie pacjenta i edukacja mają bezpośrednie przełożenie na leczenie, samopoczucie oraz jakość jego życia, co minimalizuje powstawanie zakażeń skóry.

Słowa kluczowe: pielęgnacja, popromienne odczyny skórne, radioterapia

Abstract: Skin reactions following radiotherapy are a significant issue in cancer treatment. Proper preparation and nursing of the skin before and after treatment plays a crucial role. Patient preparation and education has a direct influence on the treatment process, well-being and quality of life, which minimizes the risk of skin infections.

Key words: nursing, radiotherapy, skin reactions