Zapobieganie zakażeniom w procedurach inwazyjnych z wykorzystaniem sterylnych narzędzi

Infection prevention with sterile instruments in invasive procedures

Maria Ciuruś

ORCID: 0000-0002-8164-4339

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi,
ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź,
e-mail: ciurusmaria@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 20.03.2021

Zaakceptowano: 30.03.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2021004

Forum Zakażeń 2021;12(1):49–62

Streszczenie: Wszystkie operacje, zabiegi stomatologiczne oraz wiele zabiegów kosmetycznych opiera się na naruszeniu ciągłości tkanek. Związane jest z tym wysokie ryzyko zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi, które mają wpływ na powstawanie wielu powikłań. W celu zapewnienia bezpieczeństwa operowanym, diagnozowanym i leczonym pacjentom oraz osobom korzystającym z usług gabinetów kosmetycznych, należy zapewnić dostęp do sterylnych wyrobów medycznych. Konieczne jest uświadomienie pacjentom, klientom gabinetów upiększających i osobom wykonującym zabiegi inwazyjne, że istnieje obowiązek właściwego przygotowania narzędzi do ponownego użycia. Każda placówka, w której są wykonywane zabiegi inwazyjne, powinna posiadać dostowaną do własnych potrzeb sterylizatornię.

Słowa kluczowe: dezynfekcja, profilaktyka zakażeń, sterylizacja, zakażenia

Abstract: All operations, dental treatments, and many cosmetic treatments involve disturbing the integrity of tissues. Consequently, there is a high risk of blood borne viral infection, which contributes to the development of many complications. To ensure the safety of patients being operated, diagnosed, or treated, as well as the safety of people using the services of beauty salons, access to sterile medical devices should be provided. Patients, beauty salons clients, and persons performing invasive procedures should be made aware of the obligation to properly prepare tools for re-use. Each facility where invasive procedures are performed should have its own sterilization room adapted to the needs of the facility.

Key words: disinfection, infections, infection prophylaxis, sterilization