Zasady i techniki szycia nerwów obwodowych

Principles and techniques of peripheral nerve surgery

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 82 91, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 19.06.2012

Zaakceptowano: 17.07.2012

Leczenie Ran 2012;9(2):33–38

Streszczenie: Przerwanie ciągłości nerwu obwodowego wiąże się z zaburzeniem czucia, ruchu lub z wystąpieniem obydwu tych dysfunkcji. Odpowiednio wcześnie podjęta próba rekonstrukcji nerwu daje pacjentowi szansę na przynajmniej częściową redukcję zaburzenia. W pierwotnej rekonstrukcji nerwu obwodowego najczęściej stosowany jest szew epineuralny. Możemy również odtworzyć ciągłość poszczególnych pęczków, zakładając szew perineuralny. Założeniem szycia międzypęczkowego (interfascicularnego) jest łączenie pęczków na różnym poziomie, w celu uniknięcia płaszczyznowej blizny w miejscu łączenia przeciętych pęczków. W przypadku ubytków lub blizn pourazowych brakującą część nerwu możemy odtworzyć przeszczepem nerwu. Powiększone pole operacyjne, narzędzia i szwy mikrochirurgiczne to niezbędne zaplecze w rekonstrukcji nerwów.

Słowa kluczowe: budowa nerwu | mikrochirurgia | rekonstrukcja nerwu | szew epineuralny | szew perineuralny | szew pęczkowy | szycie nerwu

Abstract: The injury of the nerve is responsible for the lack for its sensory and motor function. If the nerve is completely divided it must be repaired before any regeneration can occur. The time of reconstruction should be performed without delay to have possibility to achieve proper recovery. The most popular technique in the primary nerve reconstruction is the epineural suture. The perineural suture allows for anastomosis between consecutive fascicles. The benefit of the interfascicular suture is the connection between fascicles in the different levels that promotes against unfavorable scaring. If the reconstruction due to nerve defect is impossible the sural nerve graft is the treatment of choice. The basic principles of nerve repair include the apply of meticulous microsurgical techniques, adequate magnification as well as microsurgical instruments and sutures.

Key words: epineural suture | interfascicular suture | microsurgery | nerve anatomy | nerve injury | nerve suture | perineural suture