Zasady prawidłowego cewnikowania moczowego

Principles of proper urinary catheterization

Marzenna Bartoszewicz | Anna Przondo-Mordarska | Adam Junka

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 10.09.2010
Zaakceptowano: 15.10.2010
Forum Zakażeń 2010;1(1–2):1–8

Streszczenie: Wykonanie cewnikowania moczowego związane jest często z wysokim poziomem bólu u pacjenta, a w wielu przypadkach nieprawidłowo wykonana procedura prowadzić może do zakażeń odcewnikowych, a w efekcie do urosepsy. U pacjentów hospitalizowanych, bakterie własne powodujące zakażenie są wypierane przez wielooporne bakterie szpitalne, których eradykacja bywa niezwykle trudna i kosztowna. Z powyższych powodów istnieje potrzeba przedstawienia aktualnych zaleceń dotyczących cewnikowania moczowego w celu dostarczenia jasnych wytycznych przeprowadzenia tej procedury.

Słowa kluczowe: cewnikowanie moczowe, flora endogenna, infekcje odcewnikowe

Abstract: The procedure of urinary catheterization is often associated with high level of pain in patient and the risk of catheter-associated infection which may be reason of urosepsis. It is common in hospitalized patients, that endogenic bacterial flora becomes substituted by the multi-resistant nosocomial microorganisms. Infections caused by above mentioned are particularly hard to eradicate and expensive. Thus, purpose of this document is a review of current guidelines for urinary catheterization in aim to provide clear advice for proper performance of described procedure.

Key words: catheter-associated infection, endogenic flora, urinary catheterization