Zastosowanie autologicznych mikroprzeszczepów tkankowych w leczeniu trudno gojących się ran. Opis przypadków

The usage of autologous tissue micrografts in hard-to heal wounds. Case report

Agnieszka Ławnicka1 | Jakub Nowakowski1–3 | Krzysztof Pietrzak4 | Jerzy Sikorski2, 3 | Francesco D’Andrea5 | Giovanni de Stefano5 | Uberto A. Bassi6 | Feliciano Crovella6 | Vincenza D’Alessandro6 | Henryk Witmanowski2, 3, 7

ORCID*: 0000-0001-9406-7473 | 0000-0002-3486-4435 | 0000-0003-4442-5679 | 0000-0002-5285-0678 | 0000-0002-3518-0406 | 0000-0002-3282-4931 | 0000-0003-2879-4300 | 0000-0001-5459-9563 | 0000-0003-0395-4021 | 0000-0003-0494-2233

1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
2 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
4 Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
5 Klinika Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Szpitala Uniwersyteckiego im. Federico II w Neapolu
6 Oddział Chirurgii Ogólnej Centrum Urazowo-Ortopedycznego w Neapolu
7 Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy

Agnieszka Ławnicka Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, e-mail: agnese2@vp.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 15.06.2019

Zaakceptowano: 20.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019022

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(4):209–214

Streszczenie: Autologiczne mikroprzeszczepy tkankowe są jedną z nowocześniejszych metod leczniczych, znajdujących szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, np. w: stomatologii, ortopedii, flebologii, leczeniu ran, kardiochirurgii, chirurgii plastycznej, dermatologii oraz medycynie estetycznej. Z uwagi na duże możliwości regeneracyjne pozwalają one na odtworzenie zniszczonych tkanek – zarówno miękkich, jak i twardych. Autologiczne mikroprzeszczepy tkankowe odznaczają się niewielką inwazyjnością oraz wysoką skutecznością. Mogą być stosowane zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. W niniejszej pracy zaprezentowano protokół Rigenera wykorzystywany w leczeniu powikłanych ran oraz przedstawiono pozytywne efekty terapii u pacjentów z ranami niegojącymi się.

Słowa kluczowe: autologiczne mikroprzeszczepy tkankowe, leczenie odleżyn i owrzodzeń, medycyna regeneracyjna, nowoczesne metody lecznicze, system Rigenera, trudno gojące się rany

Abstract: Autologous tissue micrografts are one of the most modern healing methods that are widely used in various fields of medicine – for example in dentistry, orthopedics, phlebology, wound healing, cardiac surgery, plastic surgery, dermatology and aesthetic medicine. They allow reconstruction of damaged soft and hard tissues due to their large regenerative possibilities. They are characterized by low invasiveness and high efficiency. They can be used in hospital and ambulatory conditions. The protocol discussed below is used to treat complicated wounds and presents the results of successful treatment.

Key words: autologous tissue micrografts, difficult to heal wounds, modern therapeutic methods, regenerative medicine, Rigenera system, ulcers and bedsores treatment