Zastosowanie hemoglobiny utlenowanej w leczeniu niegojących się owrzodzeń żylnych goleni – doświadczenia własne

The use of oxygenated hemoglobin in treatment of non-healing lower limb venous ulcerations – our own experiences

Marek Kucharzewski1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

⇒ Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01

⇒ Katarzyna Cierzniakowska, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: 52 365 56 76, Fax: 52 365 57 82

Wpłynęło: 20.02.2017

Zaakceptowano: 17.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017003

Leczenie Ran 2017;14(1):9–12

Streszczenie: Na każdym etapie procesu gojenia rany niezbędny jest tlen. Jego brak przyczynia się do powstania rany przewlekłej. Dostarczanie tlenu do rany jest możliwe dzięki miejscowemu użyciu aerozolu z hemoglobiną. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w stosowaniu preparatu z hemoglobiną u 10 chorych z przewlekłymi owrzodzeniami żylnymi goleni. W trakcie 6-tygodniowego użytkowania tego preparatu u trzech pacjentów owrzodzenia uległy zagojeniu, a u pozostałych badanych ich powierzchnia zmniejszyła się o 43–68%. Miejscowe zastosowanie aerozolu z hemoglobiną przyspieszyło proces gojenia ran.

Słowa kluczowe: hemoglobina w aerozolu, niegojące się owrzodzenia żylne goleni

Abstract: Wound healing requires the presence of oxygen at each of its phases. Lack of oxygen may lead to formation of refractory wounds. Oxygen can be supplied through local application of hemoglobin in the form of a spray. The aim of this paper is to show our own experience in treating 10 patients suffering from chronic venous ulcerations of the lower limb with a spray containing hemoglobin. During the six-week regimen, complete wound closure was attained in 3 patients, whereas in the remaining patients the size of the wound was reduced from 43% to 68%. Local application of the spray containing hemoglobin decreased wound healing time.

Key words: hemoglobin spray, non-healing venous ulcerations of the lower limbs