Zastosowanie kwasu hialuronowego w leczeniu ran w świetle najnowszych doniesień naukowych

The use of hyaluronic acid in wound treatment in the light of recent scientific studies

Sebastian Borowy1 | Urszula Kukla1 | Bartosz Łagan1 | Marcin Gierek2 | Marek Kucharzewski2, 3 | Józef Kurek1

ORCID*: 0000-0002-0616-1388 | 0000-0001-7994-2188 | 0000-0002-3994-563X | 0000-0002-8686-9692 | 0000-0001-7950-679X | 0000-0002-0589-7254

1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
2 Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela w Siemianowicach Śląskich
3 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Sebastian Borowy Oddział Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologicznej, SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno, e-mail: borowys@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 17.12.2018

Zaakceptowano: 29.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018023

Leczenie Ran 2018;15(4):183–186

Streszczenie: Kwas hialuronowy należy do grupy glikozaminoglikanów i stanowi główną zawartość macierzy pozakomórkowej. Obecny jest również w otoczkach ścian komórkowych niektórych bakterii. Odgrywa znaczącą rolę w procesie gojenia ran dzięki działaniu przeciwzapalnemu, uwodnieniu oraz pobudzaniu migracji komórkowej. Wpływa także na sygnalizację komórkową oraz morfogenezę. Z uwagi na swoje właściwości znajduje zastosowanie w wielu gałęziach medycyny. Obecnie bada się jego wpływ na leczenie ran, zwłaszcza przewlekłych, które powstają w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej oraz przewlekłej niewydolności żylnej. W związku ze starzeniem się populacji oraz coraz częstszym występowaniem chorób cywilizacyjnych temat ten wydaje się być bardzo istotny. Wiele wskazuje na to, że hialuronian z powodzeniem może być stosowany w celu przyspieszenia oraz uzyskania większej efektywności gojenia się ran o różnej etiologii.

Słowa kluczowe: hialuronian, kwas hialuronowy, leczenie ran, przewlekła niewydolność żylna, stopa cukrzycowa

Abstract: Hyaluronic acid is a glycosaminoglycan and a major component of the extracellular matrix. It is part of the capsule of some types of bacteria. Hyaluronan plays a major role in wound healing. It has an anti-inflammatory effect, promotes hydration and stimulates cellular migration, affects cell signaling and morphogenesis. It is used in many branches of medicine. Recently, its effect on chronic wounds, especially those in the course of diabetic foot and chronic venous insufficiency is studied. Due to an ageing society and the increasing occurrence of lifestyle diseases, this subject seems to be extremely important. There is much evidence that hyaluronan can be successfully used to accelerate and increase the effectiveness of healing of etiologically different wounds.

Key words: chronic venous insufficiency, diabetic foot, hyaluronan, hyaluronic acid, wound therapy