Awicenna i jego pogląd na leczenie ran

Avicenna and his perception on wound treatment

Saja Adeeb1 | Sandra Adeeb1 | Abdulwahab Adeeb2 | Yousif Mohammed Abdulameer Al-Nasrawi3 | Mohammed Abdulameer Al-Nasrawi4 | Marek Kucharzewski5, 6

ORCID*: 0000-0002-7516-5622 | 0000-0002-0829-4803 | 0000-0002-8563-3100 | 0000-0002-9995-2030 | 0000-0001-8164-362X | 0000-0001-7950-679X

1 Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 NZOZ „Happy Dent”, Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna w Radomsku
3 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym – Program Języka Angielskiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
4 Rashid Hospital, Dubai, United Arab Emirates
5 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
6 Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

* według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 24.09.2018

Zaakceptowano: 29.10.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2018010

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2018;6(3):95–99

Streszczenie: Awicenna był najwybitniejszym uczonym średniowiecza, wielkim filozofem i lekarzem. Napisał 450 książek dotyczących szerokiego zakresu wiedzy, w tym filozofii i medycyny. Najbardziej znanym dziełem Awicenny jest „Kanon medycyny”. Dzieła tego znamienitego średniowiecznego uczonego weszły do skarbnicy nauki całego świata. W pracy autorzy przedstawili życie Awicenny oraz jego poglądy na leczenie ran.

Słowa kluczowe: Awicenna, leczenie ran

Abstract: Avicenna is the greatest scholar of the Middle Ages, a great philosopher and physician. He is the author of 450 books in a wide range of knowledge, including the scope of philosophy and medicine. The most known item is the “Canon of medicine”. His works entered the treasury of science around the world. In this thesis, the authors present the life of this illustrious scholar and his view on wound healing.

Key words: Avicenna, wound healing