Zastosowanie preparatów antyseptycznych zawierających dichlorowodorek oktenidyny w pielęgnacji i leczeniu zakażeń stopy cukrzycowej zgodnie z koncepcją TIME

Use of antiseptics based on octenidine hydrochloride in the management of diabetic foot infections according to the TIME concept

Bożena Mospan

Poradnia Diabetologiczna i Poradnia Stopy Cukrzycowej Zespołu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra, Tel.: (68) 452 77 56, 452 77 39

Wpłynęło: 14.12.2010

Zaakceptowano: 11.01.2011

Leczenie Ran 2010;7(3–4):63–69

Streszczenie: W pracy przedstawiono koncepcję TIME w leczeniu i pielęgnacji owrzodzeń stopy cukrzycowej z wykorzystaniem preparatów zawierających oktenidynę jako substancję aktywną: Octenisept®, Octenisan®, Octenilin®. Użycie miejscowo działających środków przeciwdrobnoustrojowych – antyseptyków – możliwe jest podczas stosowania każdej ze składowej TIME, co w przypadku objętych infekcją owrzodzeń stopy cukrzycowej zwiększa szansę uzyskania sukcesu terapeutycznego.

Słowa kluczowe: dichlorowodorek oktenidyny | owrzodzenia stopy cukrzycowej | TIME

Abstract: In the present paper, the TIME concept was explained in the treatment and care of infected diabetic foot ulceration with use of antiseptics formulations containing octenidine as an active ingredient: Octenisept®, Octenisan®, Octenilin®. Those locally active antimicrobials may be used in every stage of TIME, increasing the probability of therapeutic success.

Key words: diabetic foot ulceration | octenidine dihydrochloride | TIME