Zastosowanie probiotyków w neonatologii

Use of probiotics in neonatology

Iwona Sadowska-Krawczenko

1 Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N” Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. J. Biziela nr 2 w Bydgoszczy

Iwona Sadowska-Krawczenko Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka wraz z Wyjazdowym Zespołem „N”, Szpital Uniwersytecki im. dr. J. Biziela nr 2 w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Wpłynęło: 01.09.2016

Zaakceptowano: 30.09.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016036

Forum Zakażeń 2016;7(4):295–299

Streszczenie: Medykalizacja ciąży i porodu sprzyja nieprawidłowej kolonizacji jelita noworodka i prowadzi do dysbiozy, która może być przyczyną poważnych krótko- i długoterminowych konsekwencji. W wybranych sytuacjach pomocne może być zastosowanie probiotyków. Preparaty takie mogą być szczególnie przydatne w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit i innym powikłaniom. Podanie probiotyków warto również rozważyć u noworodków donoszonych urodzonych za pomocą cięcia cesarskiego, niekarmionych mlekiem matki i otrzymujących antybiotykoterapię. W pracy omówiono zagadnienie mikrobioty u kobiety ciężarnej i noworodka oraz przedstawiono propozycje wskazań do stosowania probiotyków u noworodków w oparciu o dostępne dane z piśmiennictwa.

Słowa kluczowe: mikrobiota, noworodki, probiotyki

Abstract: Medicalisation of pregnancy and child birth favors abnormal bacterial colonisation of newborn gut and causes dysbiosis, which might lead to severe short-term and long- -term consequences. Probiotic supplementation is beneficial in certain medical conditions. In particular, it may be useful for premature neonates in reducing the risk of necrotizing enteroco litis (NEC) and another complications. It should be considered for term babies born by caesarean section, not breastfed and given antibiotics. In this article, according to available data, the issue of microbiota of pregnant women and neonates was discussed and proposition of indications for probiotic administration to newborns was presented.

Key words: microbiota, newborns, probiotics