Zastosowanie terapii podciśnieniowej oraz hiperbarii w leczeniu rozległego urazu kończyny górnej na tle próby samobójczej – opis przypadku

The vacuum and hyperbaric therapy using in treatment of upper limb major trauma against suicide attempt – a case report

Agnieszka Pastuszka1, 2 | Katarzyna Byrka-Owczarek2 | Klaudia Korecka2 | Agnieszka Burkacka2 | Tomasz Koszutski2 | Marek Kucharzewski1

1 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Agnieszka Pastuszka, Katedra i Zakład Anatomii Topograficznej i Opisowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 05.11.2016

Zaakceptowano: 21.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016017

Leczenie Ran 2016;13(4):177–181

Streszczenie: Rozległe rany urazowe u dzieci stanowią poważny problem kliniczny i wymagają wielospecjalistycznego leczenia. Zastosowanie terapii podciśnieniowej oraz hiperbarii może zmniejszyć ryzyko amputacji kończyny po rozległym urazie.

Słowa kluczowe: komora hiperbaryczna, rozległy uraz, terapia podciśnieniowa

Abstract: Extensive traumatic injuries in children are major clinical problem and require the multidisciplinary treatment. The use of vacuum and hyperbaric therapy can reduce the risk of amputation after extensive trauma.

Key words: hyperbaric chamber, major trauma, vacuum therapy