Zastosowanie terapii podciśnieniowej u chorej po wielokrotnych laparotomiach z martwicą powłok jamy brzusznej, rozejściem rany po laparotomii i przetoką jelitowo-atmosferyczną. Opis przypadku

The use of negative-pressure therapy in a patient after multiple laparotomies with abdominal wall necrosis, postlaparotomy wound dehiscence and an enteroatmospheric fistula. A case report

Agata Kozłowska1 | Piotr Masiulaniec1, 2 | Maciej Kuciel1 | Maciej Michalak1, 3 | Jadwiga Snarska1, 2

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
2 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
3 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Jadwiga Snarska, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Tel.: (89) 539 85 51

Wpłynęło: 18.10.2016

Zaakceptowano: 03.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016062

Forum Zakażeń 2016;7(6):455–461

Streszczenie: Terapia podciśnieniowa to zaawansowana forma leczenia ran, która zyskuje coraz szersze wskazania oraz uznanie lekarzy. W pracy zaprezentowano opis przypadku 63-letniej kobiety poddanej trzykrotnej laparotomii, przyjętej do Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w stanie septycznym, z ewenteracją, postępującą martwicą powłok jamy brzusznej oraz przetoką jelitowo-atmosferyczną. Przedstawiono teoretyczne założenia i zalety stosowania leczenia podciśnieniem, uwzględniając kontrowersje wokół terapii VAC w leczeniu rany z przetoką jelitową. Zaprezentowano zastosowany schemat terapii holistycznej. Główną uwagę poświęcono technice oraz skuteczności zastosowanych opatrunków podciśnieniowych, prezentując odmienne formy zaopatrzenia przetoki w miarę jej ewolucji i stopniowego zamykania rany. Zastosowane leczenie pozwoliło na całkowite zamknięcie rany powłok jamy brzusznej oraz uzyskanie samoistnego zamknięcia przetoki jelitowej i powrót funkcji przewodu pokarmowego.

Słowa kluczowe: powikłania laparotomii, przetoka jelitowa, rozejście rany, terapia podciśnieniowa, terapia VAC

Abstract: Negative-pressure therapy is an advanced form of wound management that is increasingly indicated for a broader range of applications and becomes appreciated by physicians who use it in their clinical practice. We present the case of a 63-year-old female patient who had undergone three laparotomies and was referred to our center in a septic condition, with eventration, progressive abdominal wall necrosis and an enteroatmospheric fistula. Theoretical premises and advantages of negative-pressure wound therapy are presented, including the controversies associated with the use of vacuum-assisted closure therapy in the management of a wound with an enteric fistula. We discuss the applied regimen of a holistic therapy. Emphasis is placed on the technique and the efficacy of the used negative pressure dressings, presenting various forms of fistula management as it evolved and the wound gradually closed. The introduced therapy allowed us to completely close the wound in the abdominal integument and resulted in a spontaneous fistula closure and the recovery of the gastrointestinal tract function.

Key words: enteric fistula, negative-pressure therapy, postlaparotomy complications, VAC therapy, wound dehiscence