Zastosowanie terapii podciśnieniowej w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej – opis przypadku

The application of negative-pressure wound therapy for the treatment of the diabetic foot syndrome – a case report

Monika Han1 | Krzysztof Paruzel2 | Marek Kucharzewski3

1 Specjalistyczna Praktyka Fizjoterapeutyczna i Pielęgniarska w Rybniku

2 Oddział Chirurgii Naczyniowej Małopolskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego w Chrzanowie

3 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicachie

⇒Monika Han, Specjalistyczna Praktyka Fizjoterapeutyczna i Pielęgniarska w Rybniku, ul. Wyzwolenia 27/9, 44-200 Rybnik

Wpłynęło: 12.10.2015

Zaakceptowano: 08.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015014

Leczenie Ran 2015;12(4):159–163

Streszczenie: Na cukrzycę cierpi coraz więcej ludzi na całym świecie. Najpoważniejszym powikłaniem tej choroby jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC), który przyczynia się do amputacji kończyny dolnej. Zastosowanie terapii podciśnieniowej u chorych z ZSC może ograniczyć rozległość amputacji. Autorzy w niniejszej pracy przedstawili własne doświadczenia w stosowaniu tej terapii u chorych ze stopą cukrzycową.

Słowa kluczowe: terapia podciśnieniowa, zespół stopy cukrzycowej

Abstract: Diabetes is a disease that affects an ever increasing amount of people throughout the world. The most serious complication of the disease is diabetic foot syndrome, which results in the amputation of the affected lower limb. The application of negative-pressure wound therapy in patients with diabetic foot syndrome may significantly reduce the level of lower- extremity amputation. The authors present their own experience in regards to the application of negative-pressure wound therapy in patients with diabetic foot.

Key words: diabetic foot syndrome, negative-pressure wound therapy