Zastosowanie UrgoTul® Ag/Silver jako warstwy pośredniej w leczeniu zakażenia tkanek miękkich i kości czaszki z wykorzystaniem terapii podciśnieniowej – opis przypadku

UrgoTul® Ag/Silver as the intermediate layer in negative-pressure wound therapy of infected soft tissue and bone necrosis of the skull – a case report

Tomasz Banasiewicz1 | Bartosz Sokół2 | Joanna Bilska-Stokłosa3 | Bartosz Mańkowski4 | Kinga Zastawna1 | Witold Ledwosiński1 | Włodzimierz Libert2 | Krzysztof Osmola3

1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu

2 Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3 Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4 Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

⇒ Tomasz Banasiewicz, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Wpłynęło: 10.02.2017

Zaakceptowano: 28.02.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2017005

Leczenie Ran 2017;14(1):17–20

Streszczenie: Ciężkie infekcje tkanek miękkich i kości czaszki z ekspozycją opony twardej i powikłaniami septycznymi stanowią duże wyzwanie terapeutyczne. Jedną z użytecznych metod w tym wskazaniu może być podciśnieniowa terapia ran (NPWT). Ze względu na bardzo dużą wrażliwość opony twardej i okolicznych tkanek, należy dążyć do minimalizacji traumatyzacji tkanek. Dlatego w tego typu wskazaniach trzeba stosować alkohol poliwinylowy (tzw. biała gąbka) i niższe ciśnienie terapii podciśnieniowej, w zakresie od -80 do -120 mmHg. Kolejnym istotnym elementem ochrony wrażliwych tkanek może być użycie opatrunku UrgoTul® Ag/Silver. Z jednej strony opatrunek ten tworzy warstwę ochronną pomiędzy oponą twardą a opatrunkiem podciśnieniowym, natomiast z drugiej wykazuje działanie bakteriobójcze dzięki aktywnym jonom srebra. Terapia NPWT w prezentowanym opisie przypadku była stosowana z dobrym efektem, skutkowała przyspieszeniem proliferacji regeneracyjnej w obrębie rany oraz dobrym efektem miejscowym. Po 16 dniach (cztery zmiany opatrunku) poprawa stanu miejscowego w obrębie rany umożliwiła dalsze zabiegi rekonstrukcyjne. Terapia podciśnieniowa może być przydatna w przypadkach ciężkich infekcji ran neurochirurgicznych; stosowanie jej w tym wskazaniu jest bezpieczne. Opatrunek UrgoTul® Ag/Silver może być efektywnie stosowany jako warstwa pośrednia w NPWT.

Słowa kluczowe: martwica kości czaszki, neurochirurgia, terapia podciśnieniowa, UrgoTul® Ag/Silver, warstwa pośrednia

Abstract: Severe clinical infections, with full necrosis of the cranial bone and exposed dura mater presenting advanced septic complications are very difficult to treat. Negative-pressure wound therapy (NPWT) can be a useful method of treatment. Due to the very sensitive, delicate tissue of the dura mater, is necessary to decrease the traumatization of tissues. In these cases a polyvinyl alcohol sponge (“white sponge”) should be used, as well as lower pressure, between -80 mmHg and -120 mmHg. UrgoTulR Ag/Silver can be another important element in the protection of sensitive tissues. On the one hand, it provides a protective layer between the dura mater and the vacuum dressing, and on the other it has an antibacterial effect due to active silver ions, which are an ingredient. In the presented patient, NPWT therapy was continued with good results, resulting in a fast proliferation of tissue in the wound bed and good local conditions. After 16 days (4 dressing changes) healing occurred due to good local conditions. NPWT can be useful and safe in severe neurosurgical infections, UrgoTulR Ag/Silver can be effective as an intermediate layer in this type of therapy.

Key words: intermediate layer, negative-pressure wound therapy, neurosurgery, skull necrosis, UrgoTul® Ag/Silver