Znaczenie witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby

The role of vitamin D in chronic hepatitis

Aleksandra Berkan-Kawińska | Anna Piekarska

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aleksandra Berkan-Kawińska Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łodź, Tel.: (42) 251 62 65

Wpłynęło: 06.08.2015

Zaakceptowano: 23.08.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015045

Forum Zakażeń 2015;6(4):261–267

Streszczenie: Zgodnie z doniesieniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w skali ogolnoświatowej liczba osób przewlekle zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (wzw C) lub typu B (wzw B) może sięgać nawet 400 milionów. Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby (pzw) prowadzi do wielu poważnych konsekwencji, w tym do marskości i raka wątrobowokomórkowego. Rolę w patomechanizmach leżących u jego podstaw może odgrywać wiele rożnych czynników, w tym witaminy. Najsilniejszy związek z chorobami wątroby wydaje się mieć witamina D. Okazuje się, że jej niedobór u pacjentów z pzw jest zjawiskiem bardzo powszechnym i może dotyczyć przeważającej części chorych. Ponadto wykazano, że witamina D hamuje aktywację komórek gwiaździstych wątroby, odgrywających kluczową rolę w procesie włóknienia miąższu tego narządu. Wydaje się więc, że jej niedobór może wpływać na postęp uszkodzenia wątroby. Dodatkowo niektóre doniesienia wskazują na korzystne działanie suplementacji witaminy D w trakcie leczenia przeciwwirusowego. W pracy przedstawiono przegląd najnowszego piśmiennictwa na temat znaczenia niedoborów witaminy D w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby.

Słowa kluczowe: marskość wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, witamina D

Abstract: According to the World Health Organization (WHO) as many as 400 million people around the world may be chronically infected with hepatitis C virus (HCV) or hepatitis B virus (HBV). Chronic hepatitis leads to many severe complications including liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Various factors can influence the course of chronic hepatitis, vitamins among others. It is vitamin D that seems to have the strongest correlation with liver diseases. It has been observed that in people with chronic hepatitis prevalence of vitamin D deficiency is very high and may occur in more than half of the patients. What is more, vitamin D has been proven to inhibit the activation of hepatic stellatae cells that play crucial role in the development of liver fibrosis. It thus seems that vitamin D deficiency may influence the progression of liver impairment. Moreover, there are reports suggesting that vitamin D supplementation may exert a beneficial impact on the antiviral treatment outcomes. In the following article we present the review of the most recent literature concerning the role of vitamin D deficiency in chronic hepatitis.

Key words: chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, cirrhosis, vitamin D