Refleksyjna mikroskopia konfokalna – nowa metoda diagnostyczna

Reflectance confocal microscopy – a new diagnostic method

Kamila Białek-Galas | Dorota Wielowieyska-Szybińska | Anna Wojas-Pelc

Klinika Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Katedra i Klinika Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

⇒Anna Wojas-Pelc, Klinika Dermatologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków, Tel. (12) 430 52 66 wew. 74 00, Fax: (12) 430 52 66 wew. 74 22

Wpłynęło: 10.12.2013

Zaakceptowano: 30.12.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/lr2013016

Leczenie Ran 2013;10(4):101–104

Streszczenie: Refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflectance confocal microscopy – RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyczna umożliwiająca wizualizację w czasie rzeczywistym naskórka oraz górnych warstw skóry właściwej in vivo z niemal histologiczną dokładnością. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę RCM z uwzględnieniem zalet i ograniczeń oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania. Zaprezentowano zakres wskazań dermatologicznych do wykorzystywania urządzenia do refleksyjnej mikroskopii konfokalnej oraz historię jego powstania.

Słowa kluczowe: biopsja in vivo | refleksyjna mikroskopia konfokalna

Abstract: Reflectance confocal microscopy (RCM) is a modern, non- invasive diagnostic method that enables real-time imaging of epidermis and upper layers of the dermis with a nearly histological precision. In this article was presented a general characteristic of the method including its advantages, limitations and potential solutions. A range of dermatological indications and a history of creation were presented.

Key words: in vivo biopsy | reflectance confocal microscopy