Rola argininy w procesie gojenia ran

Role of arginine in wound healing

Mateusz Klimek1 | Wojciech Szaraniec1 | Ewa Rojczyk2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Marek Kucharzewski2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: 32 272 22 01, e-mail: kucharzewskimarek@poczta.onet.pl

Wpłynęło: 20.11.2017

Zaakceptowano: 14.12.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/PwAiIO2017035

Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece 2017;3(4):199–203

Streszczenie:

Suplementacja argininy ma znamienny i pozytywny wpływ na proces gojenia ran. Jednakże mechanizmy leżące u podstaw tych procesów nie są do końca poznane. Sugeruje się, że pewną rolę odgrywa mediator wazodylatacji NO oraz dalsze procesy zachodzące podczas gojenia, tj.: indukcja angiogenezy, nabłonkowanie oraz powstawanie macierzy pozakomórkowej.

Słowa kluczowe: arginina, proces gojenia ran

Abstract:

Arginine supplementation has a significant and positive effect on wound healing. However, the mechanisms underlying these processes are not yet fully understood. It is suggested that the vasodilation mediator – NO and further processes involved in wound healing i.e. induction of angiogenesis, epithelialization and extracellular matrix formation may play a role in the process.

Key words: arginine, wound healing