Rola hialuronianu w procesie gojenia ran

The role of hyaluronan in wound healing

Łukasz Woda1 | Bartosz Fórmankiewicz1 | Maria T. Szewczyk2

1 Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

⇒Łukasz Woda, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, Tel.: (52) 365 52 32, Fax: (52) 365 57 82

Wpłynęło: 07.06.2011

Zaakceptowano:11.07.2011

Leczenie Ran 2011;8(2):37–39

Streszczenie: Historia hialuronianu sięga lat 30-tych XX wieku, kiedy to został odkryty w ciele szklistym oka. Należy on do obszernej grupy glikozaminoglikanów i jest składową prawie wszystkich tkanek ludzkiego ciała. Hialuronian, będąc jedną z najbardziej higroskopijnych molekuł w naturze, zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie i napięcie, uczestnicząc jednocześnie w procesach jej starzenia, gdyż wraz z wiekiem zmniejsza się w niej jego ilość. Od lat znane są jego pozytywne właściwości wpływania na szybkość gojenia się ran. Znajduje to swoje bezpośrednie przełożenie w tworzeniu coraz to doskonalszych opatrunków, które odgrywają istotną rolę w procesie leczenia, zwłaszcza trudno gojących się ran i owrzodzeń. Dzięki swoim właściwościom stanowi on inspirację do poszukiwania coraz to nowszych jego zastosowań klinicznych.

Słowa kluczowe: gojenie się ran | hialuronian | kwas hialuronowy | opatrunki

Abstract: The history of hyaluronan goes back to the thirties of 20th century, when it was discovered in vitreous body of an eye. Hyaluronan is a part of a large group of glycosaminoglycans, present in almost every tissue of human body. Being one of the most hygroscopic molecules in nature, hyaluronan gives the skin the proper hydration and tonus. He also plays a great role in skinaging processes, because his concentration in the skin is decreasing during lifetime. His positive role in wound healing has been known for ages and it is still being use to produce better dressings for difficult-to-heal wounds and ulcers. Thanks to his special properties he become an inspiration of searching its new clinical applications.

Key words: dressing | hyaluronan | hyaluronic acid | wound healing