Rola kolagenu w procesie gojenia ran

The role of collagen in wound healing

Ewa Rojczyk1 | Mateusz Klimek2 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska3 | Marek Kucharzewski1

1 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Kucharzewski Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 12.01.2016

Zaakceptowano: 11.03.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/LR 2016002

Leczenie Ran 2016;13(1):1–8

Streszczenie: Kolagen stanowi ważny składnik macierzy pozakomórkowej, odgrywający kluczową rolę w procesie gojenia ran. Głównymi typami komórek, zdolnymi do odkładania kolagenu w miejscu zranienia, są keratynocyty i fibroblasty. Proces ten rozpoczyna się podczas fazy proliferacyjnej gojenia i jest ściśle regulowany. Zaburzenia syntezy i struktury tego białka są charakterystyczne dla wielu schorzeń o charakterze chronicznym, dlatego też konieczne jest opracowanie terapii bazujących na kolagenie.

Słowa kluczowe: gojenie, kolagen, macierz pozakomórkowa, rana

Abstract: Collagen constitutes an important element of extracellular matrix that plays a key role in wound healing process. Keratinocytes and fibroblasts are main cell types able to deposit collagen at the wound bed. This process begins in proliferative phase of healing and is strictly regulated. Disruptions of collagen synthesis and structure are characteristic for many chronic diseases, which implicates the necessity to work out collagen-based therapies.

Key words: collagen, extracellular matrix, healing, wound