Terapia inwazyjnych grzybic układowych w świetle międzynarodowych rekomendacji

The therapy of invasive fungal infections – the overview of the international recommendations

Michał Matysiak

Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa, Tel.: (22) 522 74 3

Wpłynęło: 31.07.2015

Zaakceptowano: 20.09.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2015043

Forum Zakażeń 2015;6(5):319–323

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (ang. invasive fungal infections – IFIs) są istotnym czynnikiem wpływającym na śmiertelność pacjentów onkologicznych i chorych poddanych przeszczepowi hematopoetycznych komórek macierzystych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu aktualnych rekomendacji w celu lepszego zrozumienia występowania IFI u pacjentów onkologicznych i chorych po przeszczepie oraz poprawy ich leczenia.

Słowa kluczowe: białaczka, inwazyjna aspergiloza, inwazyjna choroba grzybicza, przeszczepianie komórek krwiotwórczych

Abstract: Invasive fungal infections (IFIs) are important causes of mortality in patients with cancer and those who had an allogenic hematopoietic stem-cell transplantation (HSCT). To better define the state of knowledge on IFIs in patients with cancer and allogenic HSCT and to improve the IFIs management the different recommendations were reviewed and summarised in this manuscript.

Key words: hematopoietic stem cell transplantation, invasive aspergillosis, invasive fungal disease, leukemia