Terapia trójlekowa wirusowego zapalenia wątroby typu C

Triple therapy of viral hepatitis C

Małgorzata Pawłowska

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Collegium Medicum Uniwersytetu M. Kopernika w Bydgoszczy, ul. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz, Tel.: (52) 325 56 05, Fax: (52) 345 56 50

Wpłynęło: 10.03.2015

Zaakceptowano: 29.03.2015

DOI : dx.doi.org/10.15374/FZ2015014

Forum Zakażeń 2015;6(2):115–119

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań klinicznych oceniających skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję terapii trojlekowych pegylowanym interferonem (PEG-IFN), rybawiryną (RBV ) i inhibitorami enzymow HCV (ang. hepatitis C virus, wirus zapalenia wątroby typu C – wzw C) wyższych generacji. Wykazano, że schematy trójlekowe przewlekłego zapalenia wątroby typu C (pzw C) pegylowanym interferonem, rybawiryną i nowymi lekami działającymi bezpośrednio na wirusy charakteryzują się wysoką skutecznością i tolerancją, niewielkimi działaniami ubocznymi oraz krótkim okresem stosowania.

Słowa kluczowe: interferon pegylowany, przewlekłe zapalenie wątroby typu C, terapia trójlekowa

Abstract: In this paper was presented the results of clinical trials assessed the efficacy, safety and tolerability of triple therapy with pegylated interferon, ribavirin and HCV (hepatitis C virus) inhibitors. It was revealed that triple therapy of chronic hepatitis C with pegylated interferon, ribavirin and second-wave directly acting antivirals have high antiviral efficacy, good tolerance, mild adverse events and short treatment period.

Key words: chronic hepatitis C, pegylated interferon, triple therapy